Lokalna Grupa Działania „Perła Jury" informuje, iż w dniach 15.07.2021r.  do  23.07.2021r.
w biurze LGD w Siamoszycach, przy ul. Edukacyjnej 15, w godz. 9.00- 13.00 przyjmowane będą wnioski w ramach
podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu „Z Przedsiębiorczością na Ty".

Pobierz wniosek o przyznanie wsparccia pomostowego

Pobierz harmonogram rzeczowo-finansowy