Informujemy, iż LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PERŁA JURY” rozpoczyna nabór wnioskówo przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Z przedsiębiorczością na Ty”. Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dotyczy jedynie osób z którymi zostały podpisane umowy o podstawowe wsparcie pomostowe– tj. otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w terminie 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego. Nabór wniosków jest ciągły. Informacja o zamknięciu naboru zostanie podana na stronie internetowej co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zakończenia naboru. Procedura składania wniosków opisana jest w § 10 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Z przedsiębiorczością na Ty”– PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ.

Ponizej do pobrania druk oświadczenia i druk rozliczenia wsparcia pomostowego

 

pobierz druk oświadczenia

pobierz druk rozliczenia

Poniżej załączamy ostateczną listę rankingową po złożonych biznesplanach.

pobierz listę rankingową

Poniżej link do wzoru naklejki

pobierz wzór naklejki

LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „ Z PRZEDSIEBIORCZOŚCIĄ NA TY”

 

LP.

NUMER IDENTYFIKACYJNY KANDYDATA DO PROJEKTU

PŁEĆ

ILOŚĆ PUNKTÓW

1.       

34/ZPNT/2021

M

40

2.       

29/ZPNT/2021

M

34

3.       

35/ZPNT/2021

M

33

4.       

1/ZPNT/2021

M

33

5.       

28/ZPNT/2021

M

32

LP.

NUMER IDENTYFIKACYJNY KANDYDATA DO PROJEKTU

PŁEĆ

ILOŚĆ PUNKTÓW

1.       

33/ZPNT/2021

K

42

2.       

31/ZPNT/2021

k

35

3.       

37/ZPNT/2021

K

35

4.       

36/ZPNT/2021

K

32

5.       

30/ZPNT/2021

K

30