Ponirzej do pobrania druk oświadczenia i druk rozliczenia wsparcia pomostowego

 

pobierz druk oświadczenia

pobierz druk rozliczenia

Poniżej załączamy ostateczną listę rankingową po złożonych biznesplanach.

pobierz listę rankingową

Poniżej link do wzoru naklejki

pobierz wzór naklejki

LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „ Z PRZEDSIEBIORCZOŚCIĄ NA TY”

 

LP.

NUMER IDENTYFIKACYJNY KANDYDATA DO PROJEKTU

PŁEĆ

ILOŚĆ PUNKTÓW

1.       

34/ZPNT/2021

M

40

2.       

29/ZPNT/2021

M

34

3.       

35/ZPNT/2021

M

33

4.       

1/ZPNT/2021

M

33

5.       

28/ZPNT/2021

M

32

LP.

NUMER IDENTYFIKACYJNY KANDYDATA DO PROJEKTU

PŁEĆ

ILOŚĆ PUNKTÓW

1.       

33/ZPNT/2021

K

42

2.       

31/ZPNT/2021

k

35

3.       

37/ZPNT/2021

K

35

4.       

36/ZPNT/2021

K

32

5.       

30/ZPNT/2021

K

30

 

 

INFORMACJA

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” informuje, iż w terminie: 02.08.2021r.- 15.08.2021r. prowadzony będzie nabór Biznesplanów w ramach projektu
„Z przedsiębiorczością na Ty”. Obowiązujący wzór Biznesplanu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.efs.lgdperlajury.pl.

         Informujemy jednocześnie, iż w/w dokumenty winny być złożone w siedzibie Beneficjenta tj. Siamoszyce, ul. Edukacyjna 15, 42- 425 Kroczyce zgodnie z procedurą opisaną w § 4  Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.